28 Ekim 2016 Cuma

Efendiler! Size şunu söyleyeyim ki, devrimci Türkiye Cumhuriyeti’ni benim kişiliğimde var zannedenler çok aldanıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti, her anlamı ile, büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Değerli evlâtlarının elinde daima yükselecek, sonsuza dek yaşayacaktır.


Ben, manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar.

Türk milletinin karakter ve törelerine en uygun olan yönetim cumhuriyet
yönetimidir.

 Ülkenin ve devrimlerin içerden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı
korunması için tüm ulusçu ve cumhuriyetçi güçlerin bir yerde toplanması
gerekir.

 Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek ulusun insanca yaşamayı bilmesi,
insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.

Bugün ulaştığımız sonuç,yüzyıllardan beri çekilen ulasal yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu eşsiz yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu,Türk gençliğinin koruyuculuğuna bırakıyorum. Ey Türk Gençliği! Birinci görevin Türkiye bağımsızlığını,Türkiye Cumhuriyetini,sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.Varlığının ve geleceğinin tek temeli budur.Bu temel senin en değerli hazinendir.Gelecekte de seni bu hazinenden yoksun bırakmak isteyecek,yurt içinde ve dışında düşmanların olacaktır. Bir gün bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan görevine atılmak için,içinde bulunacak durumun olanak ve koşullarını düşünmeyeceksin!bu olanak ve koşullar çok elverişsiz ortamda yaratılmış olabilir.Bağımsızlığını ve Cumhuriyeti'ni yok etmek isteyecek düşmanlar,bütün dünyada benzeri görülmemiş bir yenginin temsilcisi olabilirler.Baskı ve aldatmaca ile eşsiz yurdunun bütün kaleleri alınmış bütün sanayisi ele geçirilmiş,bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesi tamamen düşmanlarca kontrol altına alınmış olabilir.Bütün bu durumlardan daha acı ve daha tehlikeli olmak üzere,ülkenin başında yönetim sahibi olanlar,yanılgı,sapkınlık ve hatta hainlik içinde bulunabilirler.Dahası,ülkenin başında yönetim sahibi olanlar,kişisel çıkarlarını,yurduna girip yayılmış olan dış düşmanların,siyasal çıkarlarıyla birleştirebilirler.Ulus,yoksulluk ve çaresizlik içinde yıkılmış ve yorgun düşmüş olabilir.Ey Türk Geleceğinin Genç Kuşakları!İşte bu durum ve koşullarda görevin,Türkiye bağımsızlığını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır.İhtiyaç duyacağın güç,damarlarındaki soylu kanda akmaktadır.


29 Ekim
Cumhuriyet Bayramımız
KUTLU OLSUN!