12 Nisan 2013 Cuma

Baskı ve Sansüre Karşı Sanatçı Nasıl Durur?


Baskı ve Sansüre Karşı Sanatçı Nasıl Durur? 
Lale Oraloğlu 

5 Nisan 1967 günlü Milliyet Gazetesi, olayı, şu kelimelerle duyurur: " 'Kadınlar I-ıh Derse' Müstehcen Bulundu: Oraloğlu Tiyatrosu'nda temsil edilmekte olan Aristofanes'in "Kadınlar I-ıh Derse" isimli piyesi, Basın Savcılığınca müstehcen bulunmuştur. Prof. Dr. Sahir Erman, Prof. Dr. Öztekin Tosun ve Prof. Dr. Ayhan Önder'den kurulu bilirkişinin verdiği rapordan sonra Savcılık eserin temsilden kaldırılması için Valiliğe yazı yazmıştır. Ayrıca Savcılık isteği üzerine Beşinci Sulh Ceza Mahkemesi eserin temsiliyle ilgili olarak şu kararı almıştır: "Seyredenlerin ar ve hâyâ duygularını incitici mahiyette müstehcen görülen piyesin sahnelerine ait fotoğrafların suç delili olarak muhafaza altına alınması" Eserin temsiliyle ilgili şahıslar hakkında da kovuşturmaya başlanmış, tiyatro vitrinindeki fotoğraflar da kaldırılmıştır. Tiyatro yöneticileri dün akşam üzeri ve geceki oyunlara gelen seyircilere savcılığın kararını bildirmişlerdir". Bunun üzerine olayı protesto eden Lâle Oraloğlu tiyatro solonunun sahnesinde açlık grevine başlar. Açlık grevinin 9. günüde Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya katılan Oraloğlu, bitkin vaziyette 1.5 saat kendi isteğiyle ayakta savunma yapar. Avukatlar, bilirkişi heyetine itiraz ederler. Mahkeme yeni bir bilirkişi heyeti görevlendirir. Bu heyet oyunun müstehcen olmadığı yönünde rapor verir ve oyun tekrar sergilenmeye başlar.

Işıklar İçinde Yat Lale Oraloğlu...
                                Saygıyla...

tiyatromuzesi.org