Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

4 Şubat 2017 Cumartesi

Dünyayı Verelim Çocuklara

Annesi Çalışan Çocuğun Ağıdı...Gülten Akın

Çocukçada Ben de Varım...Özdemir Asaf

Bir Çocuğun Rüyası İçin Şiir...Ataol Behramoğlu

Okutma Üzerine...Rıfat Ilgaz

Dünya Çocuk Yılında – 1... Behçet Necatigil

Yıldızlar...Oktay Rifat

Çocuklarıma...Aziz Nesin

Çocukluk...Cahit Sıtkı Tarancı