Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

1 Ocak 2017 Pazar

İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem, toleranstır.

Sosyal hayatta en faydalı, yüce duygu toleranstır.
E. Monmarson

Hoşgörü, karşınızdakileri bizim istediğimiz gibi değil, kendi istedikleri şekilde mutlu edebilmek büyüklüğüdür.
A. John Robinson

Bazı kimseler güllerin dikeni olduğundan yakınırlar, ben dikenlerin gülü olduğuna şükrederim.
Alphonse Kari


İncinsen de incitme.
Hacı Bektaş-ı Veli

İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem, toleranstır.
Henrich Wilhelm van Loon

Başkalarının faziletlerine karşı lütufkar, hatalarına karşı da biraz kör olunuz.
M. Prior

Kamburunun dostuna hoş görünmesini isteyen, dostunun sivilcelerini hoş görmelidir.
Horatius
Toleranssızlık, kendimize ve davamıza güvenmediğimizin bir işaretidir.
Mahatma Gandhi
Gel, gel, gel, ne olursan ol yine gel,
Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir,
Yüzbin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...
Mevlana

Benim gözümde tolerans, erdemlerin en güzeli ve en soylusudur, bu ruhsal durum olmadıkça hiçbir şey mümkün değildir, o bütün insani temaslarda en önde gelen sorunlardan biridir, tolerans hiçbir fikri reddetmez ve kötü ile anlaşma yapmaz. Tolerans basitçe, başkalarından nefret etmeden onların sizin gibi düşünmediklerini, kabul etmek demektir.
Paul H.Spaak

Hoşgörünüzü çoğunluğa dahil olduğunuzda, cesaretinizi ise azınlığa dahil olduğunuzda ölçersiniz.
Ralph W. Stockman

Hoşgörüyü sigara tiryakilerinden öğrenebilirsiniz, bugüne dek hiçbir sigara içen, içmeyeni şikayet etmemiştir.
Sandro Pertini

Hepimiz zaaflarla, yanılmalarla yoğrulmuşuz, birbirimizin budalalıklarını karşılıklı olarak hoş görelim, tabiatın ilk yasası budur.
Voltaire

Yaratılanı hoş gör, Yaratan'dan ötürü.
Yunus Emre