16 Şubat 2017 Perşembe

Thomas Paine "Dünya vatanım, tüm insanlar kardeşim ve iyilik yapmak dinimdir."


Evren, devinimle sürmekte olan bir sistem olarak maddelerden oluşmaktadır.

Bilginin görev olduğu bir yerde bilgisizlik bir suçtur.

Bilgisizlik çağı, Hristiyanlık sistemi ile birlikte başladı.

Gelecek nesiller için plan yaparken, erdemin kalıtsal olmadığını hatırlamamız gerekir.

Her bilimin temelinde, evreni düzenleyen ve yönetenler kadar sabit ve değiştirilemez ilkelere dayanan bir sistem vardır. İnsanoğlu bu ilkeleri yapamaz, sadece keşfeder.

İnsanın mutluluğu için zihinsel olarak kendisine inançlı olması zorunludur. İnançsızlık inanmayı ya da inanmamayı kapsamaz. İnançsızlık kişinin neye inanmadığına yönelik inancını ortaya koymasıdır.

İnsan sadece akli düşünceyle Tanrı'yı keşfedebilir.

Sözde inanca araç olan Yahudi, Roman, Yunan, Türk, Protestan ibadet mekanlarına veya bildiğim başka bir ibadethaneye inanmıyorum. Benim mabedim kendi aklımdır.

Yahudi, Hristiyan veya Türk olsun fark etmez. Bütün ulusların ibadethaneleri insanların üzerine korku salmak, insanları köleleştirmek, gücü tekeline almak ve çıkar sağlamak amaçlı kurulmuş insan icadından başka bir şeye benzemiyor.

Mantık ve bilgisizlik, her biri bir diğerinin zıttıdır ve insanlığın büyük bir kitlesini etkiler. Bunlardan birisine bir ülkede yeterince genişlikte değer verilmesi ortamı oluşturulursa yönetim mekanizması kolaylıkla işler hale gelir. Mantık kendisine itaat eder; bilgisizlik ise ona dikte edilen ne olursa onu teslim eder.

Mantık yalnızca kendisine boyun eğer; bilgisizlik ise kendisine dikte edilen neyse ona.

Soruşturma ile sadece hata ve gerçek olmayan şey küçülür.

Barışın hiçbir maliyeti yoktur. Buna ek olarak tüm masrafıyla herhangi bir zaferden son derece daha avantajlıdır.

Akıl kendine boyun eğer. Cehalet ise kendine dayatılan her şeye.