1 Ağustos 2015 Cumartesi

İktidar hırsının katili ve maktulü: Macbeth


Belki de Shakespeare’in bütün oyunlarına, iktidara sahip olanların, iktidar için, çöküşe sebep olan iktidar için birbirini öldüren krallar olduğu, tarihin büyük bir alegorisi olarak bakılmalıdır… Fakat bütün bu kuvvetler çöküntüye sebep olan ve nefret eden, aynı zamanda da tarihin kanlı döngüsünü kapatabilecek bir gücün arayışındalar. Shakespeare insanlık tarihinin bu sürekli unsurunu görmezlikten gelemedi. Soru Shakespeare’in vizyonunun bir çıkış noktasına ulaşıp ulaşmadığıdır ve bu gerçekten zor bir sorudur. Bana göre Shakespeare’in kötümser bir tarih vizyonu vardı. Kötümser bir insan vizyonu değil! ...Giorgio Strehler

İktidarın kötücül hırsı 
Yalnızca psikolojik derinliğiyle değil, aynı zamanda iktidar temasını evrensel bir yaklaşımla işlemesiyle de dikkat çekicidir Macbeth. Güç ve çıkar hırsıyla yanıp tutuşanların kendi yollarında her türlü dalavereyi ve acımasız planı nasıl uyguladıklarını işler.