14 Şubat 2015 Cumartesi

Rumî'nin çok güzel bir hikayesiAdam, sevdiğinin kapısına gelir. Kapıyı çalar. “Kim var orada?” diye sorar sevdiği. “Benim” der adam. “Burada benim ve senin için yeterince yer yok.” diye cevap verir kadın ve kapı kapalı kalır. Bir sene süren yalnızlıktan ve hasretten sonra geri gelir adam ve tekrar çalar kapıyı. Kadın sorar “Kim var orada?” “SEN” der adam ve bu kez kapı açılır.