Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

8 Nisan 2017 Cumartesi

Gölgesi güzel insanlar olsun etrafınızda. Gülüşlerinde dinleneceğiniz, belki de asılı kalacağınız.


 Nefreti yaymak kolaydır, 
Ama sevgiyi yaymak zordur, 
Vicdansız olmak anlıktır, 
Ama yürekli olmak sonsuzdur...Mahatma Gandhi

İnsanların kanatları yok, İnsanların kanatları yüreklerinde,
Dört güvercin güneşe varmak için yıkandı uçtu sudan...Nazım Hikmet

Kitap sevgisi diye bir sevgi var sanırım.
Ana sevgisi, kardeş, yar sevgisi gibi bir sevgi!...Fakir Baykurt