Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

11 Mart 2017 Cumartesi

İZ

...Mutlu etmekten önce, mutsuz etmemeyi hedeflemeli insan.
...Yapıma ters düşecek davranışlar için kimse beni zorlayamaz.
...Hayal kırıklıklarının baş nedeni, beklentilerin yüksek tutulması değil midir?
...Sığ insanlarla laklak edecek zamanım yok benim.
...Kimselerle paylaşılmayan,yüreklere gömülü,yaman bir hasretlikti çektiğimiz.
...Hastadır ruhun,benliğinse ağır yaralı.
...Varlığın değil,yokluğun değerini bilir insanlar.Mutluluğun değerini bilenler,mutsuzluğu tatmış olanlardır.Onları mutlu etmek çok daha kolaydır.
...Bulunduğu konumu, yaşam düzeyini karşısındaki kişiye hissettirmemek için özel gayret gösteriyor sanki, üstünlük taslamıyor.
...Susmak çürütülmesi en güç silahtır. İnsanların söyleyemedikleri bazı sözlerin içinde, söylediklerinden daha çok gerçek vardır.
...Eski gülüşlerimi arıyorum. En saf, en temiz, en tasasız çocuk gülüşlerimi. Göğe uzanan ulu bir masal ağacının tomurcuklarında asılı kalmışlar. Erişemiyorum.
...Sanatla ilgilenen insanların bakışlarındaki farklılık yanıltıcıdır.
...Sessizlik içinde ne büyük patırtılar gizler bazen.
...Bedenlerin geride durduğu,ruhların sevgiyle beklediği,yalnızca fikirlerin sarmaş dolaş olduğu düşünsel aşklar.
...En güzel şeyler, bize çılgınlığın fısıldağı ve aklın yazdırdıklarıdır!
...Hatırlamak istemediği yaşam parçalarını yok saymak için bir kaçış yolu muydu unutmak?