Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

6 Şubat 2017 Pazartesi

Şiir bu işte .Sevilen insanın eylemi, sevilen insanın tanımlaması.


Bana kalırsa düşler içinde yaşayıp yaşamamaktan,gerçekçi olup olmamaktan daha önemli bir şey varsa,o da daha iyi bir dünyanın özlemini duymaktır.Önemli insanlar bu özlemi duyanlar,yaşatanlardır.

Niye tuhaf olsun?Ormanlarda olup bitenle büyük kentlerde olup bitenleri karşılaştır.Gördüğün değişiklik ne?İkisinde de eş yasalar,eş yöntemler geçerli.Güçlüler,güçsüzlerle besleniyor.Sen ne sanıyorsun yaşamayı?Kaplanlarla bir arada yaşadığını düşünmeye alıştır kendini. Bak nasıl daha açık anlamaya başlayacaksın çevrende olup bitenleri.

Şiir bu işte . Sevilen insanın eylemi,sevilen insanın tanımlaması. Bu dünyadan aşkla geçenlerin,önceden aşkla geçenlere,sonradan aşkla geçeceklere selamı.