Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

24 Şubat 2017 Cuma

Sanat
Sanat, insanoğlunda var olan en güzel şeyleri söyler: Umut, inanç, sevgi, güzellik, dua…Hayal ettiği ve umduğu şeyleri…Sanat nedir? Aşkın ilanı misali, birbirimizle olan bağlarımızın hisleridir. Bir nevi günah çıkarmadır. Yaşamın gerçek anlamını yansıtan bilinçdışı bir harekettir: Aşk ve fedakarlıktır.