Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

21 Ocak 2017 Cumartesi

Sevgi

Rahip mezarlıktaki işini bitirmek üzereydi. O anda elli yıllık karısını kaybeden 78 yaşındaki adam: ”Onu ne kadar çok sevdim.” diyerek çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Diğer aile bireyleri ve dostlar şaşırmış, utanç içindeydiler. Yetişkin çocukları babalarını yatıştırmaya çalıştılar: “Tamam, baba. Seni anlıyoruz.”
Yaşlı adam mezara indirilen tabuta
bakıyordu... Tören bitti ve tabutun üstüne
toprak atılmaya başladı. Yaşlı adam hâlâ,
“Onu ne kadar çok sevdim” diye konuşuyordu. Çocukları yine engellemek istediler, ama o devam etti, “Onu sevmiştim!”
Kalabalık dağılırken, yaşlı adam
gitmemekte direniyordu. Rahip yaklaştı: “Üzgünsünüz biliyorum, ama gitme zamanı
geldi.” dedi. Yaşlı adam çaresizlik içinde bir kez daha “Onu ne kadar çok sevdim.”
diyerek söylendi. “Beni anlamıyorsunuz” dedi rahibe. “Ama ben bunu ona sadece bir kere söyleyebildim...”
Zil çalmadığı sürece zil değildir.
Şarkı söylenmediği sürece şarkı değildir.
Sevgi gönlümüzde tutsak olsun diye yaratılmamıştır.
Sevgi insanlara verdiğiniz sürece sevgidir.