Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

1 Ocak 2017 Pazar

Hüzün GeldiTürküler bitti 
Halaylar durdu 
Horonlar durdu 
Al damar, mor damar, şah damar sustu 
Bahçeler put kesildi birer birer 
Meyveler salkım saçak taş. 
Bir bulut uçardı 
Başı boş bedava 
Yandı kül oldu. 
Hüzün geldi baş köşeye kuruldu 
Yoruldu yüreğim yoruldu. 
Ağaç büyür arkasında koşamam 
Kervan yürür peşi sıra düşemem 
Yıldız akar uçsam da yetişemem. 
Hüzün geldi baş köşeye kuruldu 
Yoruldu yüreğim yoruldu.