Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

6 Ekim 2016 Perşembe

İnsana şiir yakışır, Yeryüzüne yağmur, Gökyüzüne mavi.


"Sığındığım her yer adınla anılır. Ben girerim, sokağı devriyeler basar. Bir de gülüşün eklenir kimliğime..."
Canı cehenneme rahat uyuyanın. 
Perdesini çekenin. 
Yüreği yalnızca, kendisi ile dolu olanın.
*
Her şey gölgesi kadar ağır.
*
İnsana şiir yakışır, Yeryüzüne yağmur, Gökyüzüne mavi.