Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

3 Ekim 2016 Pazartesi

Austen'in Evi


Jane Austen’in ölümünden yıllar sonra, onun yaşadığı binayı bir tüccar kiralamıştı. Çok geçmedi, yakınmaya başladı: “Boyuna Amerikalı turistler geliyor. ‘Jane Austen burada yaşamış, doğru mu? Ne zaman yaşamış?’ diye soruyorlar. Meşgul ediyorlar beni. İşim aksıyor.” Çözüm bulundu: Kapıya, üstünde “Jane Austen 1775- 1817 yılları arasında burada yaşamıştır” yazılı bir plaket konuldu. İki hafta sonra plaketi indirtti tüccar. “Neden?” diye sordular. “Neden olacak! Gelenlerin sayısı iki kat arttı. Şimdi de ‘Jane Austen kim?’ diye soruyorlar.