Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

28 Haziran 2015 Pazar

İnci


Bir istiridye, komşu istiridyeye dedi ki:
“İçimde büyük bir sancı var.Ağır ve yuvarlak ve bana çok ıstırap veriyor.”
Öbür istiridye tepeden bakar bir hoşnutlukla yanıtladı:
“Göğe ve denizlere şükürler olsun ki benim içimde hiçbir sancı yok.İçimde ve dışımda herşey iyi ve tamam.”
O sırada oradan geçmekte olan bir yengeç iki istiridyenin konuşmasını duydu ve içinde ve dışında herşey iyi ve tamam olan istiridyeye şöyle dedi; “Evet,iyi ve tamansın ama komşunun taşıdığı sancı gerçekte son derece güzel bir inci”