Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

8 Haziran 2015 Pazartesi

Cumhuriyet Öğretmeni Afet İnan'ın Anısına Saygıyla...Milletlerin ancak kendi bünyelerini iyi tanıyan ve içlerinden çıkabilecek önderleri ve idarecileri, çağdaş bilim verilerinden faydalanma şartıyla toplumu ileri götürebilme yeteneğine sahip olurlar. Devrim, her şeyi sadece devirerek değil, yapıcı -kurucu olduğu zaman bir değer taşır. 
Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü ile kitabımın bu sonuç kısmını kapatıyorum. '' 
İnsan, hareket ve faaliyetin, yani dinamizmin ifadesidir.'' 

kaynak...M. Kemal Atatürk'ten Yazdıklarım