Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

3 Haziran 2015 Çarşamba

Anısına Saygıyla...

Dönemlerinin karanlık güçleriyle savaşan ilerici sanatçılara her ülkede ve her çağda rastlanır. İnsanların mutluluğu ve dünyada güzel bir yaşam için savaşa giren ilerici sanatçılar her zaman karanlık güçlerce kuşatılmış ve öldürülmüşlerdir. Fakat, onlar hiçbir baskı ve tehdidin, hiçbir ölümün, tarihin akışını, iyiye güzele haklıya ve mutluluğa yönelişini durduramayacığını bilirler. Ve bu yazarların yapıtları ve bütün yaşamları gelecek kuşaklara örnek olur! 

ANISINA...

Vera Tulyakova, arkadaşlarına Nâzım Hikmet'in Türk kahvesi tarifinin %90'lık kısmını anlatmış. Geri kalan %10'luk sırrı da kızı Anna Stepanova açıklamış. İlk kez Topkapı Sarayı'ndaki "Bir Taşım Keyif - Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü" sergisinde gösterildi (21 Şubat-15 Haziran 2015).
Naum Kleyman'ın aktarmasıyla... 

Tık Tık