Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

27 Mayıs 2015 Çarşamba

En büyük servet; Gülen bir arkadaş, İyi hissettiren bir dost, Ve vücudundaki sıhhattir.


Bazı insanlarla yüzleşmek zordur,
haksız çıkarsın. Çünkü onların galip gelecekleri
ikinci bir yüzleri daha vardır...Bernard Shaw

Giysi soğuğa karşı nasıl korursa,
sabır da bizi hakaretlere karşı öyle korur.
Elbiselerini soğuk arttıkça kat kat giyersin ki,
soğuk sana zarar veremesin.
Zor zamanlarda sabrını artır ki,
duygularını incitemesinler!...Leonardo Da Vinci