Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

14 Şubat 2015 Cumartesi

Rumî'nin çok güzel bir hikayesiAdam, sevdiğinin kapısına gelir. Kapıyı çalar. “Kim var orada?” diye sorar sevdiği. “Benim” der adam. “Burada benim ve senin için yeterince yer yok.” diye cevap verir kadın ve kapı kapalı kalır. Bir sene süren yalnızlıktan ve hasretten sonra geri gelir adam ve tekrar çalar kapıyı. Kadın sorar “Kim var orada?” “SEN” der adam ve bu kez kapı açılır.