Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

12 Aralık 2014 Cuma

Hediye

İşte ruhum, dedi
Ruhunu istemiyordum
ama güneyliyim ben
ve çok kibarım.
Bana sunulduğu gibi
usulca aldım. Ama zincire vurmadım.
Geri verecektim
aldığım gibi yepyeni.
Ne hakla alırsın ruhumu
dedi! Geri ver hemen!
Ne kadar açgözlüsün!
Daha önce
hiç dikkatimi çekmeyen bir yönün bu!
Ama ruhun hiç
ayrılmadı ki senden, dedim.
Yalnızca
çocukluğundan kalma yoğun bir düşünce
bana saklamam için verilen.
Ama hiç inanmadı bana.
Sonuna dek
tahakküm etmekle suçladı beni
ve öylesine sıkı
tuttu ki ruhunu
ruhu avucuna sığacak kadar
ufaldı.
 

İnsanın hakikati

İnsanın hakikati, sana gösterdiğinde değil, gösteremediğindedir. Bundan ötürü onu tanımak istersen dediklerine değil, demediklerine kulak ver. 

 

ÇığlıkThe Scream, 1893