Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

27 Eylül 2014 Cumartesi

Bir ulusu yıkmak için atom bombasına veya uzun menzilli füzeye gerek yoktur. Eğitimin kalitesini düşürmeniz yeterlidir...

Birini suçlamak üzere ileri uzattığın elinin üç parmağının
seni gösterdiğini unutma!...Nietzsche


Bu ülkede sosyalist olmak için tüzük değil, büzük lazım büzük...Can Yücel 


Anladın mı beyaz adamBir gün Kızılderililerden biri beyaz bir adamla buluşur.

Beyaz adam der ki:
Neden toprağı bizimle paylaşmıyorsunuz?

Kızıldeli cevap verir;
Siz toprağa emrediyorsunuz.
Emrettiğin şeyi dinlemezsin,
Dinlemediğin şeyi anlamazsın,
Anlamadığın şeyi sevemezsin,
Sevemediğin şeyden de korkarsın,
Korktuğun şeyi de yok edersin.

Anladın mı beyaz adam?