Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

22 Haziran 2014 Pazar

Düşmanlar çoktur - Asker ve ÇiftçiÜlkemiz şu iki şeyin ülkesidir: Biri çiftçi diğeri asker. Biz çok iyi çiftçi ve asker yetiştiren bir ulusuz.


İyi çiftçi yetiştirdik, çünkü topraklarımız çoktur. İyi asker yetiştirdik, çünkü o toprakları isteyen düşmanlar çoktur...


Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa...

Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir...


Kır Çiçekleri

Bugün hiç yazı yazmasam diyorum,
Gitsem bir dağ başına,
Gitsem, kır çiçekleri toplasam.
Bunları bir demet yapsam,
Desem ki;
Bu çiçeğin adı, "ERDEM"
Bunun adı "ONUR"
Bunun "İNANÇ".


Müşfik Kenter

Unutulmamalı ki; gözleri güzel yapan rengi ya da boyası değil, bakışların ta kendisidir.


Kızılderili Yasası


1- Büyük Ruh'a ve evrenin kutsal sırlarına yakın ol.  
2- Yeryüzündeki tüm insanlara saygı göster. 
3- Gereken her durumda iyilik ve yardımda bulun. 
4- Yaşadığın sürece daima dürüst ve doğru ol. 
5- Yüreğinle inandığın doğru bildiğin şeyi yap. 
6- Aklına ve bedenine iyi bak, sağlıklı kal. 
7- Bütün yaptıklarının sorumluluğunu taşı. 
8- Her zaman daha iyi işler yapmaya çabala. 
9- Birlikte tüm insanlığın yararı için çalış. 
10- Ve unutma ki, dünya insanlara değil, insanlar dünyaya aittir.