Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

25 Aralık 2013 Çarşamba

Devlet parası ile vurgun yapanlara gelsin...


Kurtuluş savaşı döneminde Atatürk’ün annesi kendisine telgraf çekip "paramız bitti oğlum Mustafa!" diye sıkıntısını belirttiğinde, yanındaki yaveri Salih Bozok "elimizdeki mevcut paradan gönderelim mi?" diye sormuş, Atatürk ise "hayır! elimizdeki para millete aittir, milli mücadele parasıdır ve bu maksatla harcanacaktır" diyerek annesine "evdeki halıları, kilimleri satın!" cevabını göndermiştir.