Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

16 Temmuz 2013 Salı

Paris Komünü yenilgisinde küçük burjuvazinin rolü üzerine Marx


Tarih hiçbir zaman bu kadar lümpen bir ahmaklar grubuna toplu olarak şahit olmamıştır. Paris’li esnaf, Komün’ü savunmak için caddelerinde barikat kuran Komünistlere saldırmış, caddenin yeniden normalleşmesine, barikatın açılmasına, Komün’ün yıkılmasına yardımcı olmuşlardır. Bunu günlük kârları için yapmışlardır. Ancak unuttukları bir şey vardı ki barikat yıkılınca caddeye girenler onun müşterileri değil alacaklılarıydı ve burjuvalar çoğunu ağır senetlere zorladılar, bir kısmının da kapısına mühür vurdular. Küçük burjuvazinin müşterisi bizzat o barikatı kuranlardı. Bunu acı bir deneyimle öğrendiler.

Marx


http://www.baskahaber.org/2013/07/esnaf-birligi-istiklal-caddesinde-gezi.html


F.Nietzsche

Hizmet ediyorum, hizmet ediyorsun, hizmet ediyoruz, işte bu ‘yönetenlerin’ iki yüzlü ezgisidir.
Ve ilk sahibi, ilk hizmetkâr olanların vay hâline.

Dürüsttürler, başkalarına karşı yumuşak başlıdırlar, kum taneleri birbirlerine karşı da dürüst ve yumuşak başlıdırlar.
Kimsenin onlara bir kötülük yapmaması için, başkalarına karşı çok ince davranır ve iyilik yaparlar.

Güçten ve canlılıktan yoksun oldukları için hizmet severlerdir.
Sonuç olarak ‘korkaklığa’ erdem derler.George Orwell
Prof.Dr. İlber Ortaylı


Falan mahallelerdeki camilerin depo yapıldığı söyleniyor ama Menderes'in
imar çalışmaları sırasında rölöveleri ve albümleri bile çıkarılmadan tarihe
gömülen Mimar Sinan mescitlerinden, Beyazıt' ta yıkılan Kemankeş Kara
Mustafa Paşa Camii ve Medresesi' nden bahseden Müslüman yok.
Topkapı' daki Kara Ahmet Paşa' nın Mimar Sinan eseri zarif sebilinden ( ki
bence istisnai bir Rönasans tipi fontanaydı, inşaat makineleriyle yıkılışını
gözümle gördüm) bahseden Müslüman da yok. Bu memleketin tahribi şu
veya bu grubun işi değildir. Yaptığımız toptan bir kepazeliktir
Prof. Dr. İlber ORTAYLI