Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

13 Mayıs 2013 Pazartesi

Jean Rostand
Bir gün atomun enerjisini serbest bırakacağız, gezegenler arası yolculuklar gerçekleştireceğiz, ömrü uzatıp, tüberküloz ve kanseri tedavi edeceğiz; ama en düşük seviyeli kişiler tarafından yönetilmiş olmanın sırrını asla çözemeyeceğiz. 
Küçük Bilgelik Öyküleri


Küçük Bilgelik Öyküleri

Zengin, Tanrı sevgisi olan bir adam insanların bir araya gelip kaynaşabilecekleri bir bina yaptırmak istedi. Böylelikle farklı insanların gelip dua edebilecekleri bir tapınak yaptırdı. Ancak tapınağa sadece Hinduların geldiğini fark etti. Bu onu mutsuz etti, bu yüzden güzel bir cami yaptırdı. Ama camiye de sadece Müslümanlar geldi. Adamın her dinden insanın tapınağı ziyarete gelmesi isteği gerçekleşmemişti. Bir arkadaşı ona renkli çiçekler ve çimlerle bezeli güzel bir bahçe yaptırmasını önerdi. Adam böyle bir bahçe yaptırdığında her türden insan- Hindular, Müslümanlar, Hıristiyanlar, gençler ve yaşlılar, erkekler, kadınlar ve çocuklar- bahçeye geldiler. Bu da insanlar arasındaki ortak uyumu güçlendirdi.

 j.m.mehta

Unutuşun kolay ülkesindeyiz

Düşünüyorum nasıl budandık bahara ulaşmak için. 
Şimdi sessiz duruyoruz kıyısında bir düşüncenin, 
Unutmamak için çünkü unutuşun kolay ülkesindeyiz
Ölü balıklar geçiyor kırışık bir deniz sofrasından, 
Ve ellerinde fenerlerle benim arkadaşlarım, 
Durmadan düşünüyorum ne kadar çok öldük yaşamak için.


Akla değer veren

Akla değer veren yok madem, 
Aklı az olanın parası çok madem. 
Getirin şarabı alın aklımızı 
Belki böyle beğenir bizi elalem.