Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

4 Mayıs 2013 Cumartesi

Kapitalist

- Az önce o adama ne dedin ?
- Daha hızlı çalışmasını söyledim !
- Ona ne kadar ücret veriyorsun ?
- Günde 15 dolar !
- Ona verecegin parayı nereden buluyorsun ?
- Malları satıyorum !
- Bu malları kim üretiyor ?
- O yapıyor !
- Bir günde kaç tane mal üretiyor ?
- 50 dolarlık .
- O halde, bırak ona ödeme yapmayı, kendisine daha hızlı çalış demen için sana günde 35 dolar ödüyor !
- Ha? Ama makineler bana ait !
- Peki bu makineleri nasıl elde ettin ?
- Malları satıp aldım !
- Iyi de o malları kim yaptı ?
- Kapa çeneni seni duyabilir