Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

7 Mart 2013 Perşembe

Dünya Kadınlar Günü

8 Mart tarihi Dünya’da Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, 16 Aralık 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş ve kutlanmaya başlanmıştır.

Türkiye’de bu kutlamalar 1921 yılında başlamıştı. O zamanki adıyla “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlayan bu özel gün, artık dünya Kadınları tarafından özellikle Kadın örgütleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 


  Atatürk'ün Kadınlar ile İlgili Sözleri 

Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.

*
Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de "iyi anne" olmalarıdır.