Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

29 Aralık 2012 Cumartesi

Modern Huzursuzluk

Bazı insanlar kendileri ile baş başa kalmaya öylerine alışmışlardır ki, kendilerini başka insanlarla kıyaslamazlar bile. Huzurlu ve şenlikli bir ruh hali içinde, kendileriyle gayet güzel sohbet ederek, hatta gülerek, kendi monolojik yaşamlarını iplik gibi eğirip dururlar. Ama eğer bir yolunu bulup da onları kendilerini başkalarıyla kıyaslama noktasına getirirsek, kendilerini yoğun biçimde küçümseme eğilimi sergilerler.Böylece onlar öncelikle başkalarndan kendilerine ilişkin iyi ve adil bir fikri öğrenmeye zorlanmalıdır. Ve onlar her zaman, oluşan bu fikirden de bir şeyleri eksiltmek ve koparmak isteyeceklerdir. Bu yüzden bazı kişileri kendi yalnızlıklarıyla baş başa bırakmalı, sık sık yapılanın tersine, bu yalnızlıktan hareketle onlara acıma aptallığına düşmemeliyiz.


Denizin Beklediği






Seni sevmek mor denizlerdi biraz
Ne kadar gidilse bir o kadar bitmeyen
Umutlar ve yıkışmalar ardında direnilen
Seni sevmek mevsimler içinde en güzel yaz.





Gönlün






Gönlün ne kadar büyük olursa olsun, o görünmez nesne ile doludur.
Yüreğin mutluluktan dolup taşınca, ona istediğin adı ver;
Mutluluk, sevgi, gönül, ışık, Tanrı...
İsim gürültüden başka bir şey değildir.
Göklerin ihtişamını bizden gizleyen bir sistir...