Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

12 Aralık 2012 Çarşamba

Feel The Melody Of Life


yargılayan değil, 
anlayan ol  
yaralayan değil, 
iyileştiren ol  
yara değil, 
merhem ol 
korkulan değil, 
kollayan ol
gözyaşı değil, 
tebessüm ol
...bu sözler kendimden başkasına değil, başkasına söz söylemek, akıl vermek haddim değil…bilge değilim, filozof 
hiç değilim…bilgeliğe, felsefeye saygım ve merakım sonsuz…bilgelik sevgisinin tutkunuyum… bilgelik sevgisini sevenim…

MevlanaEy sırrı araştıran kişi
Can var can içinde, kalbine in de ara
Sen kendi özünü kendinde ara
Ey sırrı araştıran kişi her yerde ara
Lakin o değil dışarıda kendi içinde ara