Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

11 Aralık 2012 Salı

İlhan Berk


 Aklıma gelme diye dinleyemediğim şarkılar var benim... 

Ne zaman ki dinlediğiniz şarkılar size o'nu hatırlatmaz; Işte ancak o zaman hayattan bi tat alabilirsiniz...

O Gözler

Herkeslere Özlemleri Sordum
Bilemediler
Ben Hiç Denizi Görmemiştim
İlk Defa Gözlerini Gördüm
Yoksa Bu Kalın Dudaklı Şarkılar
Hem Gözlerin
Hem de İstanbul muydular