Kültür Sanat Edebiyat

Kültür Sanat Edebiyat
KÜLTÜR okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. SANAT güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. EDEBİYAT Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı. Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa mûsıkî gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

2 Ekim 2012 Salı

Işığı Arayanların Karanlık Yanı

Eğer biz belli bir niteliğe sahip olmamış olsaydık, onu bir başkasında gördüğümüzde tanıyamazdık. Eğer bir başkasının cesareti size ilham verirse,bu siziniçinizdeki cesaretin bir yansımasıdır. Eğer siz bir insanın bencil olduğunu düşünüyorsanız, aynı ölçüde bencillik gösterebileceğinizden emin olabilirsiniz. Bu nitelikleri her zaman ifade etmesek de, her birimiz gördüğümüz her niteliği sergileme yeteneğine sahibiz. Holografik dünyanın bir parçası olarak biz gördüğümüz her şeyiz, yargıladığımız her şeyiz, hayran olduğumuz her şeyiz. Derimizin rengi, dilimiz, dinimiz her ne olursa olsun, biz aynı evrensel nitelikleri paylaşırız. Bu asli bakımdan tüm insanlar aynıdır... Debbie Ford


Milan Kundera

Yaşadığı yeri terketme arzusundaki insan, mutsuz bir insandır.


E. Dickinson

Bir tek kalbin kırılmasını önleyebilirsem, boşuna yaşamış olmayacağım.
Bir yaşamdan acıyı alabilirsem ya da bir acıyı hafifletebilirsem
ya da bir ardıç kuşunu yeniden yuvasına koyabilirsem,
boşuna yaşamış olmayacağım.


Dövüş Kulübü

Uykusuzluk böyle bir şeydir işte.Her şey çok uzaklardadır,bir kopyanın kopyasının kopyası gibi.Dünyayla arana öyle bir mesafe sokar ki,ne sen bir şeye dokunabilirsin ne de bir şey sana.


Yaşamın Ucuna Yolculuk


Sevgi inandırıcı değildir. Düşüncelerin bulduğu, düşüncelerin biçimlendirdiği bir durumdur. Düşünüldüğü oranda büyür, derinleşir, büyütülür, derinleştirilir. Ne denli düşünülürse, o denli  büyür.